Danh mục: Máy In Phun

Máy in chuyển nhiệt Fedar 6194E

Máy in chuyển nhiệt Fedar 6194E là dòng máy in chuyển nhiệt trên vải cuộn công nghiệp, 4 đầu phun EPS3200, tốc độ in cao nhất 150 m2/h.

Máy in chuyển nhiệt Fedar 5193E

Máy in chuyển nhiệt Fedar 5193E là dòng máy in vải cuộn công nghiệp, sử dụng 3 đầu phun EPS3200, tốc độ in cao nhất tới 120 m2/h

Máy In Vải Fedar FD1900

Máy in vải Fedar FD1900 là máy in chuyển nhiệt trên vải cuộn công nghiệp, 2 đầu phun Epson 4720 cho tốc độ in lên tới 80 m2/h